بندرانزلی، میزبان جایزه بین المللی کاسپین
1399/02/11

مهندس مهدی رعیتی، دبیر شورای عالی سیاست گذاری این همایش اعلام کرد؛ در این همایش ملی که با همت دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و اقتصادی کشور و اندیشگاه مهسا و سازمان منطقه آزاد بندرانزلی برگزار می­شود برای نخستین بار جایزه بین ­المللی سالیانه معماری کاسپین نیز به صاحبان ایده و طراحان و سازندگان ممتاز شرکت کننده در این جایزه اعطا میگردد و مقرر است برنامه ه­ای مدون جهت ایجاد نگرشی پیشرو در معماری و صنعت ساخت و ساز کرانه ­های ساحلی خزر با تاکید بر نهادهای بومی و ملی ایران پایه گذاری ‎شود.

به گزارش دبیرخانه ­ی همایش مذکور ارائه ­­ی راهکارهای اقلیمی در معماری و شهرسازی، تدوین الگوهای بومی هدایت آب و عناصر اجزای آن و نیز بررسی مصالح و فناوری­ های بومی قابل احیاء در ساخت و سازهای جدید، در کرانه ­های خزر از جمله موضوعات محوری این همایش ملی است. همایش ملی میراث معماری کرانه ­های خزر و شهرهای فردا و نخستین دوره اعطای جایزه بین­ المللی سالیانه معماری کاسپین روزهای بیست و هفتم و بیست و هشتم مردادماه جاری در منطقه آزاد بندرانزلی برگزار می­­ گردد.